MU Quỷ Vương | TEST: 02/03 - OPEN: 04/03

CÁC LOẠI GẬY - STAFF TRONG MU ONLINE

Gậy - Staff


Gậy Xương
Skull Staff

Gậy Tiên
Angelic Staff

Gậy Rắn
Serpent Lance

Gậy Sét
Thunder Staff

Gậy Đầu Lâu
Gorgon Staff

Gậy Ma Thuật
Legendary Staff

Gậy Phục Sinh
Resurrection Staff

Gậy Lôi Phong
Chaos Lightning Staff

Gậy Hủy Diệt
Unicorn Staff

Gậy Triệu Hồn
Dragon Soul Staff

Gậy Hỏa Long
Divine Staff of Archangel

Gậy Kundun
Kundun Staff

Gậy Thần Ma
Grand Viper Staff

Gậy Thiên Sứ
Platina Wing Staff

Gậy Quỷ Vương
Imperial Staff

Gậy Giác Đấu
Deadly Staff

Gậy Bí Ẩn
Mistery Staff

Gậy Gió
Violent Wind Staff

Gậy Ánh Bạc
Ancient Staff

Gậy Bùng Nổ
Dark Moon Staff

Khuyên Xích Quỹ
Black Rose Staff

Gậy Huyết Vũ
Red Wing Staff

Gậy Đoạt Mệnh
Lilium Staff

Gậy Chiêm Tinh
Demonic Staff

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 358] 02-03-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 267] 02-03-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 308] 02-03-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 330] 02-03-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 344] 02-03-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 309] 02-03-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 412] 02-03-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 241] 02-03-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 275] 02-03-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 270] 02-03-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 260] 02-03-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 245] 02-03-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 265] 02-03-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 743] 02-03-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 214] 02-03-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 210] 02-03-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 704] 02-03-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 941] 02-03-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 846] 02-03-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 964] 02-03-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 901] 02-03-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 844] 02-03-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 848] 02-03-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 771] 02-03-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 711] 02-03-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 339] 02-03-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 361] 02-03-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 371] 02-03-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 389] 02-03-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 342] 02-03-2024
  Xem tất cả các bản tin