MU Quỷ Vương | TEST: 02/03 - OPEN: 04/03

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 358] 02-03-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 267] 02-03-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 308] 02-03-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 330] 02-03-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 344] 02-03-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 308] 02-03-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 411] 02-03-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 241] 02-03-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 275] 02-03-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 269] 02-03-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 259] 02-03-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 245] 02-03-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 421] 02-03-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 265] 02-03-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 743] 02-03-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 214] 02-03-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 704] 02-03-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 941] 02-03-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 846] 02-03-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 963] 02-03-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 900] 02-03-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 844] 02-03-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 848] 02-03-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 769] 02-03-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 711] 02-03-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 339] 02-03-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 361] 02-03-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 371] 02-03-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 388] 02-03-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 342] 02-03-2024
  Xem tất cả các bản tin