MU Quỷ Vương | TEST: 07/06 - OPEN: 09/06

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 649] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 253] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 395] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 269] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 262] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 262] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 425] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 233] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 351] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 228] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 304] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 243] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 476] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 239] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1889] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 213] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 240] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 600] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 818] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 724] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 617] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 506] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 524] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 635] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 692] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 538] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 628] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 617] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 635] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 499] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin